Nga cải tổ hệ thống khoa học - Tiếng nói nước Nga


Chính phủ Nga soạn thảo dự luật về tổ chức lại nền tảng khoa học quốc gia. Dự luật đề ra việc thành lập tổ chức xã hội nhà nước Viện Hàn lâm khoa học (RAN), thay thế cho Viện hàn lâm khoa học, Viện khoa học y tế và Viện khoa học nông nghiệp Nga.


Dự luật sẽ được đưa vào Quốc hội xem xét trong tuần tới. Tại cuộc họp, chính phủ cũng quyết định các Viện khoa học giáo dục, Viện khoa học kiến trúc và Viện khoa học nghệ thuật sẽ duy trì qui chế quốc gia, nhưng trực thuộc quản lý của các bộ. Mục đích của cải cách là tối ưu hóa quản lý các ngành khoa học cơ bản và nâng cao hiệu quả nghiên cứu đạt cấp độ quốc tế.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn