Lập kế hoạch bài giảng hàng ngày


Giới thiệu


Giáo viên có thể sử dụng mẫu này để chi tiết trong kế hoạch bài giảng hàng ngày của họ. Có thể được sử dụng cho tất cả các cấp giáo dục.


Lập kế hoạch bài học mỗi ngày


Phù hợp với Microsoft Excel 2013.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn