Kế hoạch hàng ngày


Giới thiệu


Mẫu này đặc biệt phù hợp với kế hoạch cho mỗi ngày của bạn, ngày được chia nhỏ mỗi nửa giờ từ 7:00 đến 18:30; có một danh sách công việc phải làm, công việc lặt vặt và các cuộc gọi.


Kế hoạch hàng ngày


Phù hợp với Microsoft Excel 2013.


Post a Comment

0 Comments