Kế hoạch hàng ngày


Giới thiệu


Mẫu này đặc biệt phù hợp với kế hoạch cho mỗi ngày của bạn, ngày được chia nhỏ mỗi nửa giờ từ 7:00 đến 18:30; có một danh sách công việc phải làm, công việc lặt vặt và các cuộc gọi.


Kế hoạch hàng ngày


Phù hợp với Microsoft Excel 2013.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn