Kế hoạch làm việc vặt hàng tuần


Giới thiệu


Phân công công việc gia đình trong tuần với việc vặt này lịch trình mẫu. Liệt kê các công việc cần thực hiện, đặt tên cho chúng, và đánh dấu chúng khi hoàn tất.


Kế hoạch làm việc vặt hàng tuần


Phù hợp với Microsoft Excel 2013.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn