Hướng phát triển doanh nghiệp khoa học - công nghệ ở Phú Yên - Báo Phú Yên


Tiến sĩ Phạm Văn Diễn, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH-CN đã phối hợp với Sở KH-CN Phú Yên mở lớp tập huấn để chia sẻ một số vấn đề cơ bản về doanh nghiệp KH-CN và vạch ra hướng phát triển cho các doanh nghiệp trong tỉnh.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn