Hình dạng kỳ quái của rắn vảy sừng

Nguồn : VNExpress
Rắn Atheris hispida, thường được gọi là rắn vảy sừng Bush Viper hay rắn có lông, sống trong khu rừng Takamanda, Cameroon. Ảnh: wallpapers.com.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn