Thursday, June 13, 2013

Hình dạng kỳ quái của rắn vảy sừng

Nguồn : VNExpress
Rắn Atheris hispida, thường được gọi là rắn vảy sừng Bush Viper hay rắn có lông, sống trong khu rừng Takamanda, Cameroon. Ảnh: wallpapers.com.


0 comments:

Post a Comment

Bài Viết Liên Kết

Translate

VNCommerce Blog

Search TTV Network

Advertising

Support

Contact