Friday, June 21, 2013

Cây 'ăn thịt' cừu

Nguồn : VNExpress
Với những chiếc gai nhọn, chúng "bẫy" cừu và nhiều loài động vật khác. Sau khi động vật chết ở gốc cây, xác của chúng phân hủy và cung cấp dưỡng chất cho cây. Ảnh: strangewonderfulthings.com.


0 comments:

Post a Comment

Bài Viết Liên Kết

Translate

VNCommerce Blog

Search TTV Network

Advertising

Support

Contact