Monday, June 10, 2013

Cá bốn mắt ở châu Mỹ





Nguồn : VNExpress




Khi chúng ngoi lên mặt nước để săn mồi, hai “mắt trên” sẽ lộ ra ngoài không khí để ánh sáng lọt qua thủy tinh thể ngắn và rộng. Nếu thấy con mồi, chúng sẽ bật lên khỏi mặt nước để đớp mồi. Ảnh: newark.osu.edu.


0 comments:

Post a Comment

Bài Viết Liên Kết

Translate

VNCommerce Blog

Search TTV Network

Advertising

Support

Contact