Báo cáo tổng kết ngân sách


Giới thiệu


Mẫu này sẽ giúp các nhà quản lý điều hành và các nhóm tài chính đánh giá tài chính quan trọng, điều hành và các số liệu cạnh tranh như một phần của một đánh giá công việc hàng tháng. Mẫu bao gồm xây dựng trong các công thức mà bạn có thể sử dụng để nhanh chóng tạo ra một bản chụp chính xác và đáng tin cậy kết quả hàng tháng tổ chức của ngân sách và thực tế.


Báo cáo tổng kết ngân sách


Phù hợp với Microsoft Excel 2003, 2007, 2010, 2013.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn