Báo cáo bán hàng theo quý


Giới thiệu


Mẫu báo cáo tự động hiển thị và lập biểu đồ hình tròn so sánh tỉ lệ bán hàng trên các sản phẩm được cập nhật, nhiệm vụ của bạn là nhập thông tin sản phẩm và doanh số bán hàng của nó trong từng quý.


Báo cáo bán hàng theo quý


Phù hợp với Microsoft Excel 2007, 2010, 2013.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn