Người phương Tây ngày càng kém thông minh? - Người Lao Động


Các nhà khoa học Michael A. Woodley tại Đại học Vrije ở Brussels (Bỉ), Jan te Nijenhuis thuộc Đại học Amsterdam (Hà Lan) và Raegan Murphy tại Đại học Cork (Ireland) đã phân tích dữ liệu về thời gian phản ứng trước hình ảnh đập vào mắt con người ở châu Âu, phát hiện thời gian này chậm đi nhiều từ năm 1889 đến 2004. Họ cho rằng điều này chứng tỏ con người hiện đại kém thông minh hơn.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn