Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 2, 2024

Trẻ em không nên học code

CEO Nvidia, Jensen Huang " trẻ em không nên học code", ông cho rằng trẻ em không nên học viết code vì AI có thể đảm nhận vị trí lập trình. Tại một sự kiện được diễn ra ở Dubai vào tuần trước, ông Huang đưa ra ý kiến mà theo ông khác với qu…

LocTran Seatek
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào