9 doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền trong tháng 8 .


Tháng 8/2023, thêm 9 doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt các đợt năm 2022. Đáng chú ý có HVT trả tỷ lệ 55%.

 

 

 

 

- CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV (Mã CRV): Ngày 8/8/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 6% (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày thanh toán là 18/8/2023.

- CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (Mã MVC): Ngày 21/8/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày thanh toán là 15/9/2023.

- CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (Mã PDV): Ngày 8/8/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022. Ngày thanh toán là 18/8/2023.

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng);

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức bằng 1,5 lần cổ phiếu phổ thông: tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng);

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức bằng 1,4 lần cổ phiếu phổ thông: tỷ lệ 11,2% (1 cổ phiếu được nhận 1.120 đồng).

- Tổng CTCP Gas Petrolimex (Mã PGC): Ngày 8/8/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2022 tỷ lệ 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày thanh toán là 31/8/2023.

- CTCP Viglacera Thăng Long (Mã TLT): Ngày 10/8/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày thanh toán là 11/9/2023.

- CTCP Bibica (Mã BBC): Ngày 10/8/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày thanh toán là 25/8/2023.

- CTCP Hóa chất Việt Trì (Mã: HVT): Ngày 10/8/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2022 tỷ lệ 55% (1 cổ phiếu được nhận 5.500 đồng). Ngày thanh toán là 30/8/2023.

- CTCP Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu (Mã UPC): Ngày 10/8/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày thanh toán là 25/8/2023.

- CTCP Sách giáo dục tại TP. HCM (Mã SGD): Ngày 18/8/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 28/9/2023.Quốc Trung


--


Thị Trường Tài ChínhĐăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn