Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2020

Nguồn gốc cách dạy con của mẹ Mỹ - mẹ Á

Nghiên cứu khảo sát 215 người mẹ và trẻ em ở Trung Quốc và Mỹ 6 năm trước vừa được các nhà khoa học công bố trên Child Development Journal . Các gia đình được khảo sát hai lần mỗi năm, để xác định mức độ cha mẹ kiểm soát tâm lý con cái bằng c…

Nặc danh
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào