Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2015

Excel tip

10 hàm chức năng đơn giản nhưng mạnh mẽ của Excel =SUM() Đây có thể nói là hàm đầu tiên mà bất kỳ người dùng nào mới học Excel cũng cần phải biết đến. Giả sử, bạn muốn cộng các con số trong ô A2 và B2 lại với nhau, sau đó hiển thị kết quả trong ô …

Nặc danh
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào