File Pulverizer | Phần mềm


Giới thiệu


File Pulverizer là một công cụ hoàn hảo giúp bạn xóa tập tin và thư mục của mình một cách an toàn nhằm bảo vệ sự riêng tư. Với nó, bạn có thể dọn dẹp tập tin và thư mục riêng tư khỏi ổ cứng, ổ đĩa gắn ngoài, đĩa mềm và thẻ SD. Nhờ đó, đảm bảo tập tin và thư mục riêng tư được xóa sẽ không có khả năng phục hồi trở lại.


Trong khi công cụ Windows Format sẽ không xóa nội dung của ổ đĩa, do đó người dùng khác có thể khôi phục lại dữ liệu từ những ổ đĩa được định dạng này thì File Pulverizer sẽ cung cấp công cụ Erase Disk để xóa toàn bộ nội dung trong ổ đĩa, dọn dẹp bất cứ thông tin nào được lưu trữ trên đó nhằm đảm bảo rằng tập tin của bạn sẽ được xóa vĩnh viễn.


Ngoài ra, quá trình sử dụng File Pulverizer rất dễ dàng mà không cần thêm cài đặt phức tạp nào. Bạn có thể duyệt bất cứ tập tin hay thư mục nào mà mình muốn xóa trong Windows Explorer và nhấp chuột phải lên chúng, sau đó chọn Delete để xóa chúng.


File Pulverizer


Xóa tập tin và thư mục của bạn một cách an toàn


Các tập tin được xóa bởi Windows có thể được phục hồi bằng các phần mềm chuyên dụng. Do đó, không đảm bảo sự riêng tư của bạn trước những ánh mắt tò mò. Trong khi đó, nếu những dữ liệu đó được xóa bởi File Pulverizer thì chúng sẽ hoàn toàn được loại bỏ khỏi ổ cứng và không ai có thể khôi phục lại.


Xóa nội dung trong ổ đĩa


Bạn hãy sử dụng công cụ Erase Disk trên ổ đĩa được định dạng để xóa toàn bộ nội dung chứa trong đó. Kết quả, đảm bảo tất cả dữ liệu riêng tư sẽ được xóa hoàn toàn.


Hỗ trợ các tập tin có dung lượng lớn


Phần mềm hỗ trợ xóa cả những file có kích thước tối đa lên đến 8,589,934,592 GB (8,388,608 TB). Nhờ đó, trên ổ cứng của bạn sẽ không có tập tin nào vượt quá kích thước đó.


Bé Ngoan


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn