WebIssues | Phần mềm


Giới thiệu


WebIssues là một hệ thống mã nguồn mở đa nền tảng cung cấp cho người dùng kênh liên lạc để theo dõi các vấn đề trong dự án và hỗ trợ cho làm việc nhóm.


Ứng dụng này khá dễ sử dụng và có khả năng lưu trữ, chia sẻ cũng như theo dõi các vấn đề với nhiều thuộc tính khác nhau. Đồng thời, người dùng có thể tùy chỉnh các thiết lập để sử dụng chương trình theo đúng ý muốn.


Server của chương trình này có thể được cài đặt trên tất cả trang chủ hỗ trợ PHP, MySQL hoặc PostgreSQL. Phần Client của chương trình này có thể sử dụng như mọi ứng dụng bình thường khác.


Mục đích chủ yếu của chương trình này là hỗ trợ nhóm các nhà phát triển nhỏ. Những nhóm này có thể sử dụng phần mềm này thay vì phải bỏ tiền xây dựng một hệ thống theo dõi lỗi/vấn đề phức tạp.


WebIssues


Một số tính năng chính:


Giao diện người dùng được xây dựng như các ứng dụng máy tính:


Cửa sổ WebIssues Client cho phép bạn có thể truy cập và quản lý hệ thống. Giao diện của chương trình này hoạt động nhanh hơn so với ứng dụng hoạt động dựa trên web.


Lọc và tìm kiếm các vấn đề:


Người dùng có thể đặt ra các tiêu chí tùy chỉnh theo ý muốn để lọc và tìm kiếm các vấn đề. Đồng thời, bạn có thể lưu lại các bộ lọc hay sử dụng để truy cập nhanh chóng. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể tùy chỉnh các cột hiển thị trong mỗi danh sách vấn đề.


Theo dõi các vấn đề mới và vấn đề đã được sửa:


Chương trình này có thể kiểm tra định kỳ các vấn đề mới hoặc đã chỉnh sửa trong thư mục được chọn. Chế độ xem tóm tắt cho phép kiểm tra nhanh chóng các vấn đề khớp với tiêu chí lọc yêu cầu tập trung, ví dụ các lỗi đang xảy ra được chỉ định cho một thành viên trong nhóm xử lý. Ngoài ra, mỗi khi có vấn đề được điều chỉnh hoặc xuất hiện vấn đề mới, người dùng sẽ được nhận email thông báo nếu kích hoạt tùy chọn này.


Tạo báo cáo và xuất dữ liệu:


Người dùng có thể tạo báo cáo gồm nhiều vấn đề hoặc báo cáo chi tiết về một vấn đề nào đó, sau đó in ra hoặc xuất tệp dưới định dạng HTML hoặc CSV.


Cài đặt và thiết lập dễ dàng:


Server WebIssues có thể cài đặt trên tất cả máy chủ có hỗ trợ PHP và truy cập đến cơ sở dữ liệu MySQL, PostgreSQL, Firebird hoặc SQL server.


Hỗ trợ chia vấn đề thành nhiều loại:


Mỗi loại vấn đề khác nhau sẽ có các thuộc tính khác nhau ví dụ như giá trị văn bản, số, ngày, tên người dùng và chọn các giá trị có sẵn. Tất cả thay đổi trong các thuộc tính này sẽ được ghi nhớ và hiển thị trong lịch sử vấn đề.


Sắp xếp dữ liệu một cách đơn giản:


Các vấn đề được tổ chức theo một bảng phân cấp hai tầng gồm các dự án và thư mục. Trong đó, mục dự án cho phép tùy chỉnh quyền truy cập đến từng phần của hệ thống cho từng người dùng. Phần thư mục cho phép chia các vấn đề cùng loại vào nhóm với nhau.


Quản lý vấn đề bảo mật và quyền:


Cửa sổ Client cho phép xử lý với Server qua một kết nối được mã hóa an toàn bằng một giao thức SSL. Một hệ thống quản lý quyền gồm các vai trò: quản lý server, quản lý dự án và người dùng thường xuyên chp phép hoạt động trong một môi trường đa người dùng.


Yêu cầu:


Web server cõ hố trợ PHP 5.2.1 hoặc cao hơn.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn