Keyboard Extensions | Phần mềm


Giới thiệu


Keyboard Extensions là một công cụ đa chức năng, bạn vừa có thể sử dụng phần mềm này như một trình quản lý shortcut, ứng dụng lên kế hoạch công việc, cũng như tiện ích thông báo. Đồng thời người dùng cũng có thể sử dụng Keyboard Extensions để tùy chỉnh phím tắt trên toàn hệ thống.


Keyboard Extensions


Tính năng chung: • Nhanh chóng xác định và chạy chương trình, mở tài liệu, tệp MP3 hoặc các tệp khác từ thư mục hệ thống hoặc thư mục tùy chọn.

 • Tạo ra tổ hợp phím tắt có thể sử dụng trên toàn hệ thống.

 • Tích hợp với Windows Explorer để so sánh tệp tin, thư mục, sao chép tên tệp, thao tác command prompt, sao lưu thư mục...

 • Chụp ảnh màn hình và lưu ảnh định dạng PNG.

 • Lưu hoặc khôi phục vị trí các biểu tượng trên màn hình và một số thư mục khác.

 • Hiển thị thông báo: hỗ trợ chế độ thông báo một lần hoặc thông báo định kỳ).

 • Lên kế hoạch công việc: công việc tạm thời hoặc các công việc lặp lại.


Tạo tổ hợp phím tắt: • Tự xác định các phím tắt theo nhu cầu sử dụng (hoặc tạo shortcut) để chạy ứng dụng hoặc tập trung vào các chương trình đang chạy để tránh mở nhiều cửa sổ chương trình đó cùng một lúc.

 • Tự xác định tổ hợp phím tắt sử dụng trong từng chương trình.

 • Hỗ trợ phím tắt để tìm kiếm trong Google, Wikipedia,..một cách nhanh chóng.


Tích hợp Windows Explorer: • Tạo thư mục mới: F7.

 • Mở cửa sổ mới trong cấp độ cao hơn: Ctrl-Backspace.

 • Mở Command Line: F8.

 • Phân loại theo tên, kích thước, loại tệp, chỉnh sửa: Shift+1,2,3,4.

 • Công cụ hiển thị dạng cây: Ctrl+T.

 • Mở ScanFS: Ctrl+S.

 • Sao lưu thư mục: Ctrl+[.

 • Thêm vào RCS: Ctrl+].

 • Xem trước trong chế độ ASCII: Ctrl+P.

 • Mở trong notepad (hoặc chương trình chỉnh sửa văn bản nào đó): Ctrl+N.

 • Đánh dấu tệp hoặc thư mục số 1: Ctrl+1.

 • Mở tệp hoặc thư mục số 1 và số 2: Ctrl+2.

 • Sao chép tất cả đường dẫn tệp đã chọn: Ctrl+Shift+C.

 • Mở thư mục sao lưu hoặc thư mục gương: Ctrl+Shift+B.

 • Lưu vị trí các biểu tượng để phân loại: Ctrl+Alt+Shift+S.

 • Khôi phục vị trí biểu tượng từ tệp tin: Ctrl+Alt+Shift+R.

 • Sao chép clipboard vào thư mục: Ctrl+Shift+V.

 • Format clipboard thành văn bản thuần: Ctrl+Shift+T.

 • Format clipboard thành văn bản trích dẫn: Ctrl+Shift+Q.


Thùy Vân


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn