FMS File Rename | Phần mềm


Giới thiệu


FMS File Rename là tiện ích nhỏ gọn và hữu ích cho phép người dùng thay đổi tên tệp sang các ký tự viết hoa hoặc viết thường. Chỉ với một cú nhấp chuột, bạn đã có thể chuyển đổi hàng loạt tên tệp sang một trong hai hình thức trên.


Tất cả những gì bạn cần phải làm là tạo ra một danh sách gồm các tệp muốn xử lý, sau đó chọn chuyển tên tệp sang một trong hai dạng: lowercase (chữ viết thường) hoặc uppercase (chữ viết hoa).


FMS File Rename  • Chuyển tên tệp sang chữ viết thường.

  • Đổi tên tệp sang chữ viết hoa.

  • Thêm tiền tố vào tên tệp.

  • Thêm hậu tố vào tên tệp.

  • Thêm số serial vào đầu tên tệp.

  • Thêm số serial vào cuối tên tệp.

  • Xóa ký tự từ đầu tên tệp.

  • Xóa ký tự trong tên tệp từ cuối lên.

  • Thay thế ký tự trong tên tệp với công cụ match (khớp ký tự).

  • Bao gồm hoặc loại trừ phần mở rộng của tệp.


Thùy Vân


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn