DriverMax | Phần mềm


Giới thiệu


DriverMax là một tiện ích giúp bạn sao lưu lại những Driver của các thiết bị phần cứng trên máy tính để có thể dễ dàng phục hồi lại sau những sự cố không lường trước hoặc dễ dàng cài đặt ở các máy tính khác nhau.


Đôi khi, Format lại ổ cứng máy tính và bạn làm mất hết những dữ liệu trên đó, kể cả những Driver của các thiết bị phần cứng, để rồi sau đó gặp rắc rối khi tìm kiếm lại những Driver này.


DriverMax trên Windows


Với DriverMax, bạn có thể dễ dàng tạo những sao lưu của driver các phần cứng trên máy tính của bạn và sử dung nó để giải quyết những vấn đề liên quan đến driver của phần cứng. Sự sao lưu này thực sự hữu ích khi bạn buộc phải format lại ổ cứng chứa Windows với nhiều l‎ý do.


Với sự sao lưu này, bạn sẽ không cần phải tìm kiếm driver của thiết bị phần cứng từ Internet hoặc từ đĩa CD cài đặt, chỉ cần sử dụng file sao lưu của driver, và chỉ trong vòng vài phút, bạn sẽ hoàn thành quá trình cài đặt driver cho phần cứng. Bạn cũng hoàn toàn có thể di chuyển những file sao lưu này từ máy tính này sang máy tính khác để tiện cho việc cài đặt.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn