SPAMfighter Exchange Module | Phần mềm


Giới thiệu


SPAMfighter Exchange Module (SEM) là giải pháp để sử dụng để lọc bỏ spam và virus cho Microsoft Exchange Server 2000, 2003, 2007, 2010 or Microsoft Small Business Server (SBS).
  • Bảo vệ chống spam và phishing ngay.

  • Không cần sự bảo quản và an toàn

  • Bảo đảm sự mật thiết - Thư của bạn không bao giờ lạc ra khỏi hệ thống của bạn.

  • Mỗi user được chọn bộ lọc spam.

  • Thống kê ngăn chặn và quá trình của spam.

  • Tự động làm việc không cần hình thể.

  • Tiện để sử dụng - Spam sẽ bị di chuyển vào spam mục.

  • Ngôn ngữ Unique là một bộ lọc có năng lực giúp bạn chặn E-mail, được ghi bằng ngôn ngữ đặc tính.

  • Không cần bảo quản - Tự động nâng cấp thời gian chính từ sở hữu của 7.194.641 xã hội.

  • Đã có trong các ngôn ngữ : Anh, Đức, Đan Mạch, Hà Lan, Ý, Tây Ban Nha, Tiếng Nhật, Tiếng Thụy điển, Pháp và Hy Lạp.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn