Cyberfox Web Browser | Phần mềm


Giới thiệu


Cyberfox Web Browser là trình duyệt web phổ biến dựa trên mã nguồn Mozilla Firefox, đi kèm với Visual Studio bằng cách sử dụng Windows 8 SDK. Đây là một trong những trình duyệt web được tối ưu hóa cho hệ thống Windows 64 bit.


Cyperfox  • Trình duyệt web x64 bit

  • Được hỗ trợ bởi mã nguồn Mozilla

  • Đi kèm với Visual Studios 2012

  • Sử dụng Windows 8 SDK thay cho Vista SDK

  • Hỗ trợ bởi Help Of Intel C ++ Compiler


Tổng hợp


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn