Advanced Installer | Phần mềm


Giới thiệu


Advanced Installer là một ứng dụng chuyên nghiệp cung cấp cho người dùng nhiều công cụ hữu ích để tạo ra bộ cài đặt riêng trong hệ thống Windows.


Advanced Installer


Tạo gói MSI


Với ứng dụng này, người dùng có thể dễ dàng tạo ra gói cài đặt MSI hợp lệ cho các ứng dụng bằng cách sử dụng tất cả quy tắc cài đặt đã được biết đến hoặc chưa được biết đến trong Windows.


UAC


Xây dụng bộ cài mà có thể khởi chạy dễ dàng trên Windows Vista/7 mà hỗ trợ chế độ bảo mật của chúng.


Nâng cấp


Phát hiện và nâng cấp phiên bản cũ hơn của sản phẩm được cài trên máy tính của người dùng.


Khởi chạy các bộ cài cùng lúc


Người dùng có thể tạo ra các gói cài đặt cho những phiên bản khác nhau của ứng dụng mà có thể được thiết lập cùng lúc và khởi chạy song song.


Nhập


Với Advanced Installer, bạn có thể nhập Visual Studio, InstallShield LE, WiX, Eclipse, Inno Setup, NSISvà gói cài MSI/MSM.


Phông chữ


Xác định phông chữ trong hệ điều hành Windows. Đồng thời, kiểm tra số đăng ký cho các phông chữ không thuộc dạng TrueType.


Tự động đăng ký


Tự động đăng ký cho những tập tin mà hỗ trợ nó. Bạn có thể lên lịch trình để khởi chạy quá trình đăng ký này vào khoảng thời gian cài đặt.


Registry


Thiết lập và gỡ bỏ cài đặt các mục hoặc phím registry.


Tập tin và thư mục


Bạn có thể cài đặt và gỡ bỏ thiết lập các tập tin hoặc thư mục. Thiết lập các thuộc tính và tạo phím tắt.


Hỗ trợ bộ xử lý 64 bit


Người dùng được phép tạo ra các bộ cài mà có thể khởi chạy và cài đặt trên các bộ xử lý 32 bit hoặc trên loại chip xử lý Intel và AMD bản 64 bit.


Nhiều mẫu template có sẵn


Với phần mềm này, người dùng được trang bị khả năng tạo ra các mẫu template dựa trên dự án hiện tại của bạn và sẵn sàng sử dụng sau này.


Thêm/gỡ bỏ


Tùy chỉnh danh sách ứng dụng của bạn trong trang “Add/Remove Programs” của bảng điều khiển Control Panel.


Dự án XML


Dễ dàng kiểm tra phiên bản, kiểm soát hệ thống và chia sẻ giữa nhiều nhà phát triển bộ cài.


Run&Log


Khởi chạy bộ cài MSI trong khi in toàn bộ file log trong Windows Installer.


Dòng lệnh


Xây dựng gói cài của riêng bạn trong các bản script tự động như: Make, Ant hoặc NAnt.


Bé Ngoan


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn