Cyberduck | Phần mềm


Giới thiệu


Cyberduck là một FTP client miễn phí với giao diện đơn giản để dễ dàng upload và download, kết nối thông qua FTP, SFTP, WebDAV, Amazon S3, và thậm chí là cả Google Drive.


Cyberduck


Kết nối tới mọi server


Với giao diện dễ sử dụng, Cyberduck sẽ giúp bạn kết nối nhanh chóng tới FTP (File Transfer Protocol), SFTP (SSH Secure File Transfer), WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning), Amazon S3, Google Cloud Storage, Windows Azure, Rackspace Cloud Files và thậm chí cả Google Drive.


Các tiêu chuẩn phần mềm đám mây mới


Hoạt động với các nhà cung cấp bên thứ 3 sử dụng cả S3 hoặc Openstack API.


FTP Core


Việc triển khai FTP (File Transfer Protocol) được thử nghiệm rộng rãi để có khả năng tương tác tốt nhất cùng với sự hỗ trợ cho FTP thông qua kết nối SSL/TLS bảo mật.


Chỉnh sửa bất kỳ tập tin nào với công cụ chỉnh sửa ưa thích


Để chỉnh sửa các tập tin, việc tích hợp liền mạch với ứng dụng chỉnh sửa ngoài giúp bạn dễ dàng thay đổi nội dung. Chỉnh sửa bất kỳ tập tin văn bản hoặc nhị phân trên server trong ứng dụng ưa thích của bạn.


Phân phát nội dung trong đám mây


Cả hệ thống truyền tải nội dung (CDN) Amazon CloudFront và Akamai đều có thể được cài đặt dễ dàng để phân phát các tập tin của bạn trên toàn thế giới từ các địa điểm rìa. Kết nối với bất kỳ server nào sử dụng FTP, SFTP hay WebADV và cài đặt nó như là nguồn gốc của sự phân phát Amazon CloudFront CDN mới.


Amazon CloudFront


Quản lý các phân phát CloudFront nguồn gốc, cơ bản và trực tuyến. Chuyển đổi triển khai, xác định CNAME, ghi nhật ký truy cập phân phát và thiết lập tập tin chỉ mục mặc định.


Google Cloud Storage


Với sự hỗ trợ cho Oauth hoặc xác nhận tương thích. Chia sẻ tập tin an toàn với URL đã xác thực. Cài đặt việc ghi nhật ký truy cập bucket để có số liệu thống kê với Qloudstat.


Tập tin Rackspace Cloud


Quản lý lưu trữ tập tin Rackspace Cloud của bạn bao gồm cấu hình của hệ thống phân phát nội dung Akamai (CDN) với sự hỗ trợ để chuyển đổi trên nhật ký truy cập dành cho Qloudstat.


Amazon S3


Duyệt tìm dịch vụ lưu trữ đơn giản Amazon như ổ đĩa cứng của bạn. Hỗ trợ mới nhất và hoàn hảo nhất cho các tùy chọn lưu trữ S3. Xác định các điểm cuối trang web, cho phép ghi nhật ký truy cập, cài đặt lớp lưu trữ, mã hóa và địa điểm bucket.


Phiên bản và MFA


Hỗ trợ phiên bản bucket và xóa xác thực nhiều nhân tố (MFA). Với chức năng phiên bản được kích hoạt, bạn có thể đảo ngược tới bất kỳ phiên bản nào trước của tập tin.


ACL


Cài đặt danh sách kiểm soát truy cập (ACL) để cấp quyền truy cập chuẩn xác. Sao chép URL đã ký để truy cập tạm thời.


Siêu dữ liệu


Bạn có thể chỉnh sửa các tiêu đề HTTP tiêu chuẩn và thêm tiêu đề HTTP tùy chỉnh vào tập tin để lưu trữ siêu dữ liệu và kiểm soát các thiết lập hết hạn bộ nhớ cache. Hỗ trợ chỉnh sửa theo nhóm.


Quản lý tài liệu Google Drive


Chuyển đổi bản upload sang định dạng Google Docs và nhận diện ký tự quang (OCR) để upload hình ảnh. Xác định danh sách kiểm soát truy cập để chia sẻ tài liệu với người sử dụng khác thông qua thông tin đăng nhập Google.


Bookmark hàng đầu


Sắp xếp các bookmark của bạn với tính năng kéo và thả đồng thời tìm kiếm nhanh chóng bằng cách sử dụng trường lọc.


Tập tin


Kéo và thả bookmark tới Finder.app và thả các tập tin lên bookmark để upload.


Nổi bật


Công cụ nhập nổi bật dành cho tập tin bookmark.


Lịch sử


Lịch sử các server đã truy cập với dấu thời gian của lần truy cập cuối cùng.


Bonjour


Tự động khám phá các dịch vụ FTP và WebADV trên hệ thống mạng cục bộ.


Duyệt tìm dễ dàng


Duyệt tìm và di chuyển tập tin của bạn nhanh chóng trong trình duyệt với việc kích hoạt bộ nhớ cache để có hiệu suất cao nhất. Hoạt động với bất kỳ mã hóa ký tự nào để hiển thị chính xác ngôn ngữ Umlaute, Nhật Bản và Trung Quốc.


Quick Look


Nhanh chóng xem trước các tập tin với Quick Look. Nhấn phím cách để xem trước tập tin như trong Finder.app mà không phải download.


Có thể truy cập


Chức năng xem bố cục của trình duyệt cho phép bạn duyệt tìm cấu trúc thư mục lớn một cách hiệu quả. Cắt và dán hoặc kéo và thả các tập tin để sắp xếp.


Web URL


Nhanh chóng sao chép hoặc mở URL HTTP tương ứng của tập tin đã lựa chọn trong trình duyệt web của bạn. Bao gồm CDN và URL đã ký dành cho S3.


Truyền tải mọi thứ


Giới hạn số lượng truyền tải cùng lúc và tập tin bộ lọc bằng cách sử dụng biểu thức chính quy. Tiếp tục cả những download và upload bị ngắt quãng. Tuyền tải các thư mục 1 cách đệ quy.


Download và upload


Kéo và thả tới và từ trình duyệt để download và upload hoặc sao chép các tập tin giữa các server.


Đồng bộ hóa


Đồng bộ hóa thư mục cục bộ với từ xa (và ngược lại) và xem trước những tập tin bị ảnh hưởng trước khi thao tác được thực hiện.


Growl


Hỗ trợ Growl, hệ thống thông báo toàn cầu dành cho sự kiện truyền tải tập tin.


Tính năng SSH nâng cao


Xác thực và an toàn


Hỗ trợ xác thực key công cộng, xác thực tương tác bàn phím (PAM) và mật khẩu dùng 1 lần. Hỗ trợ nhiều thuật toán mã hóa khác nhau (3DES, Blowfish, Twofish, AES, CAST) và thuật toán xác thực (MD5, SHA1). Tùy chọn truyền tải các tập tin bằng cách sử dụng Secure Copy (SCP).


Tương thích


Đọc các thiết lập từ tùy chọn cấu hình OpenSSH đang có của bạn bao gồm bí danh của host, thiết lập xác thực key công cộng và người sử dụng đăng nhập mặc định. Tích hợp với Terminal.app để mở thư mục đang hoạt động trong shell. Hoạt động với key cá nhân PuTTY.


Lưu trữ


Lưu trữ và mở rộng tập tin TAR, ZIP từ xa qua SSH.


Tích hợp với các công nghệ hệ thống


Keychain


Toàn bộ các mật khẩu được lưu trữ trong Keychain hệ thống như mật khẩu Internet khả dụng cho cả ứng dụng bên thứ 3. Các chứng chỉ được xác thực bằng cách sử dụng thiết lập tin cậy trong Keychain.


Finder


Sử dụng Cyberduck như công cụ xử lý giao thức hệ thống mặc định dành cho FTP và SFTP. Mở tập tin .inetloc và tập tin bookmark .duck từ Finder.


Windows


Đọc cấu hình proxy của bạn từ các thiết lập hệ thống mạng. Mã hóa mật khẩu để giới hạn truy cập tới tài khoản của bạn.


Tổng hợp


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn