Startup Sentinel | Phần mềm


Giới thiệu


Startup Sentinel là phần mềm giúp người dùng quản lý các chương trình khởi chạy cùng lúc với máy tính. Phần mềm này phân tích ứng dụng nào nên và không nên chạy lúc khởi động máy và bỏ kích hoạt những phần mềm thừa đó.


Người dùng có thể thêm vào một vài ứng dụng nhất định vào danh sách blacklist nhằm chặn không cho những ứng dụng này tiếp tục chạy trong tương lai.


Startup Sentinel


Tính năng chính: • Tự động tìm ra những phần mềm khởi chạy cùng lúc với Windows.

 • Hỗ trợ danh sách Whitelist gồm những phần mềm đáng tin cậy.

 • Hỗ trợ danh sách Blacklist gồm các phần mềm độc hại hoặc không cần thiết.

 • Hỗ trợ quốc tế hóa.


Người dùng lưu ý: • Yêu cầu cài đặt thêm phần mềm hoặc các thành phần không cần thiết (ví dụ: yêu cầu cài thêm thanh công cụ).

 • Yêu cầu thay đổi trang chủ.

 • Yêu cầu thay đổi công cụ tìm kiếm.


Cập nhật trong Startup Sentinel phiên bản 1.0.0.4: • Hiện biểu tượng cho thư mục trong danh sách.

 • Hiện biểu tượng cho các nút hành động.

 • Không truy cập các reg key không tương thích với hệ điều hành của máy.

 • Tệp log sẽ chỉ ra nếu người dùng được cấp quyền administrator.

 • Sửa add to whilelist -> add to whitelist.

 • Cửa sổ chương trình có thể thay đổi kích thước.


Thùy Vân


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn