Pet Eye Pilot | Phần mềm


Giới thiệu


Loại bỏ hiệu ứng mắt đỏ, xanh ra khỏi ảnh chụp các con vật cưng của bạn với phần mềm Pet Eye Polot. Khi bạn chụp ảnh các con thú cưng của bạn, các bức ảnh thưởng bị hiệu ứng mắt đỏ, với động vật, tuy vậy bạn có thể chỉnh thành màu xanh hoặc vàng. Với Pet Eye Pilot, bạn có thể dễ dàng sửa lỗi trên với 2 bước. Bạn có thể điều chỉnh vùng đồng tử và độ sáng, và xem trước kết quả của việc điều chỉnh. Chương trình sẽ giữ nguyên cấu trúc của đồng tử, Sau khi bạn cài đặt Pet Eye Pilot , bạn có thể nhìn các tác phẩm giới thiệu. Thực hiện từ trình đơn Demonstration. Pet Eye Pilot cũng có khả năng loại bỏ hiểu ứng mắt đỏ ở người. Chức năng đó được đồng nhất với phần mềm Red Eye Pilot.Tổng hợp


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn