LinkCollector Portable Edition | Phần mềm


Giới thiệu


LinkCollector Portable Edition là một trình quản lý bookmark cầm tay mà bạn có thể mang theo bên mình trên USB hoặc thẻ nhớ và sử dụng trên bất kỳ hệ thống với bất kỳ trình duyệt nào bạn muốn. Chương trình này lưu trữ bookmark của bạn trong một danh mục được tổ chức và cho phép bạn nhanh chóng xác nhận liên kết để kiểm tra xem các trang web ưa thích của bạn vẫn sẵn có, tìm kiếm các bookmark cụ thể, nhanh chóng nhập, trích xuất bookmark, đồng bộ hóa các bookmark giữa các trình duyệt khác nhau và tạo trình duyệt độc lập của bạn và tập hợp các liên kết được tổ chức tốt.


Trình quản lý bookmark này rất dễ sử dụng, do đó, sẽ mất một phút để bạn quen thuộc với nó. Bắt đầu tạo ra tập hợp các liên kết của bạn và không phụ thuộc lại vào dịch vụ của bên thứ ba.Theo vscsoftware.com


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn