Cyotek WebCopy | Phần mềm


Giới thiệu


Cyotek WebCopy là một công cụ hoàn toàn miễn phí hỗ trợ người dùng sao chép toàn bộ hoặc một phần trang web lên ổ cứng máy tính để xem offline mà không cần kết nối Internet.


Cyotek WebCopy sẽ quét các trang web cụ thể và tải nội dung của nó vào ổ cứng của bạn. Các liên kết đến những nguồn như: hình ảnh và các trang khác trong website sẽ tự động được ánh xạ để phù hợp với đường dẫn trong máy tính. Bằng cách sử dụng cấu hình mở rộng của nó, bạn có thể xác định phần nào của trang web sẽ được sao chép và cách thức tiến hành.


Cyotek WebCopy


Một số tính năng chính của phần mềm:


Cung cấp một số quy tắc


Bộ quy tắc này sẽ giám sát toàn bộ quá trình quét, chẳng hạn loại trừ một phần của website khỏi bị sao chép. Bên cạnh đó, còn có sẵn một số tùy chọn bổ sung như: tải một địa chỉ URL để chứa trong bản sao.


Biểu mẫu và mật khẩu


Trước khi phân tích một trang web, bạn có thể gửi một hoặc nhiều mẫu. Chẳng hạn đăng nhập vào một khu vực quản trị.


Nếu trang web của bạn chứa những khu vực được bảo vệ thì có thể ấn định trước tên người dùng và mật khẩu hoặc Cyotek WebCopy sẽ tự động nhắc nhở các thông tin quan trọng trong khi quét.


Xem liên kết


Sau khi bạn đã phân tích trang web của mình thì trình xem sơ đồ trang sẽ cho phép bạn coi tất cả liên kết được tìm thấy trong trang web của mình. Quá trình lọc sẽ cho phép bạn dễ dàng nhìn thấy các loại liên kết khác nhau được phát hiện.


Dễ dàng cấu hình


Có một số thiết lập mà bạn có thể thực hiện để cấu hình trang web của mình. Ngoài những quy tắc và biểu mẫu được đề cập ở trên, bạn có thể cấu hình tên miền, người dùng, tài liệu mặc định và nhiều hơn nữa.


Báo cáo


Sau khi quét một trang web, bạn có thể xem danh sách các trang, lỗi, trang còn thiếu và nhiều hơn nữa trong báo cáo.


Áp dụng biểu thức thông thường


Một vài tùy chọn cấu hình sử dụng các biểu thức thông thường. Trình chỉnh sửa được tích hợp sẵn sẽ cho phép bạn dễ dàng kiểm tra các biểu thức đó.


Sơ đồ trang web


Xem và tùy chỉnh sơ đồ trang web của bạn mà có thể dễ dàng xuất sang một file ảnh.


Yêu cầu hệ thống tối thiểu:  • Microsoft .NET Framework 3.5

  • Dung lượng ổ cứng có sẵn: 10 MB


Bé Ngoan


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn