Batch PPT to PDF Converter | Phần mềm


Giới thiệu


Batch PPT to PDF Converter có thể chuyển đổi hàng loạt PowerPoint PPT (X) đến PDF (Portable Document Format) một cách dễ dàng. Batch PPT To PDF Converter hỗ trợ tìm kiếm mạnh mẽ cho rất nhiều tập tin.

Một số tiện ích của Batch PPT to PDF Converter:  • Chuyển đổi PowerPoint PPT / pptx sang PDF (Portable Document Format) một cách dễ dàng.

  • Chuyển đổi PPT sang PDF với giao diện đồ họa có hỗ trợ chức năng tìm kiếm mạnh mẽ.

  • Hỗ trợ chuyển đổi tập tin ppt/pptx.

  • Hỗ trợ chuyển đổi tập tin ppt/pptx trong một thư mục.

  • Hỗ trợ hàng loạt dự án và các dòng lệnh.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn