Mz Services Manager | Phần mềm


Giới thiệuKhi sử dụng Windows thì mặc định có nhiều dịch vụ dư thừa cùng chạy, những dịch vụ này, có khi cả đời cũng chẳng dùng đến, mặt khác những dịch vụ này đều có điểm chung là ngốn RAM và giảm thời gian load Windows, công việc của chúng ta là tắt chúng đi với sự trợ giúp của phần mềm Mz Services Manager.


Chương trình cung cấp 1 chức năng là Optimize Services, ta chỉ đánh dấu vào các chức năng không dùng đến và bấm nút tối ưu là xong. Ví dụ, dòng đầu tiên là không cho phép chia sẻ máy in và dữ liệu trong mạng LAN (nếu chỉ dùng máy đơn) hoặc tắt chức năng Table PC nếu đang dùng máy bàn ...
Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn