Chameleon Buttons | Phần mềm


Giới thiệu


Chameleon Buttons sẽ cho phép bạn kiểm soát các cửa sổ của chương trình mà bạn sử dụng các nút tùy chỉnh được thêm vào trên các thanh tiêu đề của cửa sổ (vị trí cửa sổ ở bên phải/trái của màn hình, thu nhỏ vào khay, thu nhỏ vào Caption). Bạn có thể xác định vị trí của các nút và điều chỉnh mức độ transparency (trong suốt) của nó.


Chameleon Buttons


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn