Các công trình khoa học phải có giá trị thực tiễn - Báo Phú Yên


Hoạt động khoa học - công nghệ năm học 2013-2014 phải tập trung phục vụ phát triển sự nghiệp GD-ĐT của tỉnh. Đây là định hướng chung của Sở GD-ĐT về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học - công nghệ trong năm học này.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn