Bandwidth Vista


Giới thiệu


Bandwidth Vista là ứng dụng theo dõi băng thông với GEO-IP Connection Mapper, gồm các tính năng chế độ xem toàn màn hình và Automatic GEO Database Updates. Hiển thị tốc độ kết nối qua giao thức TCP và UDP bao gồm vị trí địa lí. Ứng dụng giữ một bản ghi đầy đủ của việc sử dụng băng thông.


Bandwidth Vista


Những thay đổi mới trong Bandwidth Vista 2 là Voice Alerts, Whois Lookup Tool và 2 dạng biểu đồ mới. Bandwidth Vista 2 chạy lặng lẽ trong khay hệ thống hiển thị các hoạt động của mạng trong khi bạn làm việc hoặc hiển thị đầy đủ kết nối trên bản đồ thế giới, thiết lập một thông báo qua email, cảnh báo bằng giọng nói hoặc quảng cáo,…


Bandwidth Vista 2.5 là ứng dụng miễn phí, hỗ trợ dung lượng để kiểm tra là 170 Mb. Đây là phiên bản tiếp theo của ứng dụng theo dõi quản lý băng thông với GEO-IP.


Bandwidth Vista yêu cầu: Windows XP, Windows 2000, Windows 2003, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic.


Đặng Hương


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn