Windows System Control Center


Giới thiệu


WSCC (Windows System Control Center) 2.0.3.1 là công cụ quản lý tập trung không cần cài đặt (dạng portable, tải xuống và sử dụng ngay), cho phép bạn cài đặt, cập nhật, thực thi hay tổ chức quản lý nhiều tiện ích. WSCC hỗ trợ quản lý đến gần 300 tiện ích bên trong như Autologon (tự đăng nhập), Autoruns (quản lý chức năng autorun của Windows)... và bao gồm cả hai bộ công cụ Windows Sysinternals Suite (bao gồm cả Sysinternals Live) và NirSoft Utilities.Sau đó click chọn các tiện ích trong danh sách WSCC cung cấp để cài đặt và sử dụng. WSCC sẽ tự động làm các thao tác còn lại cho bạn bao gồm cả việc cập nhật phiên bản mới của tiện ích đã cài đặt khi nhà sản xuất phát hành.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn