Vtex Cash


Giới thiệu


"Vtex Cash" là phần mềm quản lý quỹ thu chi miễn phí hoàn toàn thích hợp cho các doanh nghiệp nhỏ, quản lý thu chi gia đình...  • Lập phiếu thu từ nguồn thu vào quỹ tiền mặt.

  • Lập phiếu chi cho công việc từ quỹ tiền mặt.

  • Liệt kê danh sách phiếu thu chi theo công việc, theo thành viên, theo quỹ chi.

  • Tổng hợp thu chi tại thời điểm hoặc bất cứ thời điểm nào.

  • Biểu đồ thu chi qua các ngày, tháng, năm.


Phiên bản phần mềm miễn phí 100%, không hạn chế thời gian sử dụng.


Vtex Cash


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn