Tri thức Việt


Giới thiệu


Lạc Việt với vị trí tiên phong trong lĩnh vực nội dung số, gần 20 năm hoạt động đã tổng hợp và hệ thống hóa những dữ liệu, kiến thức về Việt Nam, xây dựng thành công bộ dữ liệu Tri Thức Việt.


Tri thức Việt


Bộ dữ liệu này bao gồm thông tin về danh nhân, sự kiện lịch sử, địa danh, thực vật, ẩm thực, du lịch, được trình bày với hàng nghìn hình ảnh minh họa sống động, phản ánh cuộc sống Việt Nam một cách chân thực qua từng giai đoạn. Với đặc tính liên tục cập nhật, Tri Thức Việt luôn có những bài viết mới, cung cấp cho người đọc những thông tin có giá trị thời sự.  • Hiển thị danh sách bài viết mới cho tất cả chuyên mục.

  • Tim kiếm bài viết cho tất cả chuyên mục, có hỗ trợ gợi ý các bài viết của tất cả chuyên muc.

  • Hiển thị danh sách bài viết mới cho từng chuyên mục.

  • Tìm kiếm bài viết cho từng chuyên mục cụ thể, có hỗ trợ gợi ý các bài viết cho chuyên mục này.

  • Trong từng chuyên mục cụ thể có hỗ trợ người dùng tìm kiếm lọc bài viết theo các điều kiện cụ thể.


Tri thức Việt


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn