Monday, August 19, 2013

Thế giới điện ảnh


Giới thiệu


"Thế giới điện ảnh" là ứng dụng trên Windows 8 cho phép độc giả trực tiếp truy cập đến các kỳ phát hành mới nhất của Tạp chí Thế giới điện ảnh.  • Công cụ đọc ấn phẩm: Bạn có thể tải về và đọc các ấn phẩm kỹ thuật số của Bạn với khả năng truy cập Online hoặc Offline.

  • Công cụ sạp báo: truy cập trực tuyến danh sách các kỳ phát hành có trên Thế Giới Điện Ảnh.

  • Chức năng "Tiêu điểm": hiển thị các nội dung nỗi bật của mỗi kỳ phát hành.


Thế giới điện ảnh


0 comments:

Post a Comment

Bài Viết Liên Kết

Translate

VNCommerce Blog

Search TTV Network

Advertising

Support

Contact