Stego PNG


Giới thiệu


Hermetic Stego PNG sẽ cho phép bạn mã hóa và ẩn một tập tin có kích thước bất kỳ trong một hoặc nhiều file ảnh PNG, BMP. Ngoài ra nó có thể che giấu thông tin trong một hình ảnh trên một trang web.


Hermetic Stego hoạt động ở hai hình thức: ẩn một tập tin trong tập tin ảnh PNG, BMP hoặc trong một tập hợp các hình ảnh PNG, BMP và giải nén một tập tin nhắn từ một tập tin hình ảnh PNG, BMP duy nhất.


Hermetic Stego PNG


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn