Sẽ có chính sách quản lý dịch vụ nhắn tin, gọi điện miễn phí

Các dịch vụ OTT đã và đang nở rộ tại Việt Nam như nấm sau mưa.
Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông sớm xây dựng, ban hành chính sách quản lý đối với các dịch vụ liên lạc miễn phí trên mạng Internet.


Còn gọi là dịch vụ OTT (Over The Top), các dịch vụ này cho phép nhắn tin, gọi điện miễn phí. Có thể kể đến một số ứng dụng khá phổ biến tại Việt Nam hiện nay như Zalo, Viber, Wala, Line, WhatsApp, KakaoTalk...

Chỉ đạo nói trên của Thủ tướng là một trong ba nội dung quan trọng tại văn bản số 312/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp về tình hình giá cước điện thoại quốc tế chiều về và giá cước chuyển vùng quốc tế của thuê bao nước ngoài đến Việt Nam, được Văn phòng Chính phủ vừa gửi tới Bộ Thông tin và Truyền thông.Ngoài nội dung trên, Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý giá cước điện thoại quốc tế chiều về và giá cước chuyển vùng quốc tế của thuê bao nước ngoài đến Việt Nam, ban hành các quy định, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông kinh doanh các dịch vụ quốc tế chiều về với giá cước phù hợp với giá cước của quốc tế nhằm tăng doanh thu, đảm bảo lợi ích của Việt Nam.


Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ quy định trong kinh doanh dịch vụ quốc tế chiều về, có biện pháp thích hợp hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh của các doanh nghiệp.


Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công an phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về trái với quy định của pháp luật.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn