PDF Restriction Remover


Giới thiệu


PDF Restrictions Remover là công cụ hoàn toàn miễn phí cho phép bạn nhanh chóng loại bỏ mật khẩu người dùng, mật khẩu chủ sở hữu và hạn chế khỏi các tập tin PDF rất dễ dàng.


Nhờ có công cụ hữu ích này mà người dùng có thể mở và sử dụng các tài liệu PDF được cài đặt mật khẩu một cách đơn giản mà không gặp phải bất kỳ cản trở nào.


PDF Restriction Remover


Gỡ bỏ mật khẩu người dùng


PDF Restrictions Remover sẽ loại bỏ mật khẩu người dùng khỏi file PDF. Mật khẩu này được sử dụng để mã hóa tập tin PDF và ngăn chặn người dùng khác có thể mở nó. Bạn phải có mật khẩu người dùng nếu muốn gỡ bỏ nó khỏi một file PDF.


Gỡ bỏ mật khẩu chủ sở hữu


PDF Restrictions Remover sẽ loại bỏ mật khẩu chủ sở hữu file PDF trong đó quy định những hoạt động nên được hạn chế ngay cả khi tài liệu đã được giải mã.


Gỡ bỏ mọi hạn chế trong file PDF


Công cụ hữu ích này sẽ gỡ bỏ tất cả hạn chế trong file PDF như: in, hoàn thành biểu mẫu, bình luận trong tài liệu, quản lý trang và bookmark, sửa đổi tài liệu, sao chép nội dung hay giải nén nội dung và ký kết.


Bé Ngoan


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn