Microsoft Office 2010 Service Pack 2


Giới thiệu


Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (SP2) cung cấp các bản cập nhật mới nhất dành cho Office 2010.


Microsoft Office 2010 Service Pack 2


Gói dịch vụ này bao gồm hai danh mục thay đổi:  • Những bản sửa lỗi chưa công bố dành cho gói dịch vụ này. Thêm vào đó, những bản sửa lỗi còn bao gồm sự cải tiến sự ổn định, hiệu suất, và an ninh.

  • Tất cả những bản cập nhật chung đã được công bố vào tháng 5 năm 2013, và toàn bộ những bản cập nhật tích lũy đã được công bố vào tháng 4 năm 2013.


Đặng Hương


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn