Hội thảo sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam - Nhân Dân


NDĐT- Ngày 7-8, tại thị trấn Tam Đảo (Tam Đảo, Vĩnh Phúc), Bộ Khoa học và Công nghệ, phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc và các ban ngành liên quan, tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".
Tham dự có nhiềuc cán bộ khoa học có bề dày kinh nghiệm, các nhà quản lý, các nhà sáng tạo đoạt giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam.


Các đại biểu tập trung thảo luận năm vấn đề cơ bản gồm: kinh nghiệm tổ chức triển khai ứng dụng rộng rãi các công trình đoạt giải vào sản xuất; mở rộng phạm vi, quy mô ứng dụng các công trình đoạt giải; đổi mới công tác tổ chức giải thưởng và hội thi; tuyên truyền, giới thiệu kết quả nghiên cứu các công trình đoạt giải; chính sách sử dụng các sản phẩm sản xuất trong nước đã đoạt giải thưởng.


Giáo sư, Viện sĩ Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cho biết: Hội thảo giúp các nhà sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, các nhà quản lý gặp gỡ nhau, giao lưu, trao đổi để khuyến khích và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.


Đây cũng là dịp động viên, cổ vũ và tập hợp đội ngũ những người làm khoa học và công nghệ, thông qua đó xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ đủ mạnh, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nhanh chóng thúc đẩy hội nhập vào nền kinh tế thế giới...


Nhiều năm gần đây, việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ được nhiều đơn vị, tổ chức tham gia hưởng ứng và đã đạt được nhiều kết quả cao.


Theo báo cáo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, hằng năm, ban tổ chức giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam nhận được hàng trăm công trình tham gia giải thưởng, trong đó nhiều công trình đã và đang được ứng dụng trong sản xuất và đời sống, mang lại hiệu quả kinh tế cao.


Tiêu biểu là các công trình: “Công trình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ than bùn và phế phụ phẩm nông nghệp phục vụ sản xuất”; “Quy trình công nghệ, hệ thống thiết bị xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt tiêu hủy có thu hồi nhiệt”; “Thi công và chế tạo tàu thủy chở nhựa đường HH15”; “Hoàn thiện công nghệ chế tạo vo con lăn máy nghiền xi-măng CKP200”…


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn