Bitser


Giới thiệu


Bitser là phần mềm quản lý lưu trữ và sao lưu miễn phí tương tự như Winzip, 7-zip và Winrar nhưng với một giao diện người dùng khác nhau. Giao diện Bitser được xây dựng xung quanh hệ thống tập tin với tính năng tương tự như các ứng dụng sao lưu. Tất cả các chức năng lưu trữ cơ bản được thực hiện bằng cách sử dụng mã nguồn mở phần mềm nén 7-zip và do đó tất cả các định dạng chính lưu trữ đều được hỗ trợ. Bitser cũng cung cấp một hệ thống quản lý mật khẩu và máy MD5/SHA để xác minh nhận dạng tập tin.
  • Nén:ZIP, Zipx, 7Z, RAR, ISO, VHD, MSI, GZIP, BZIP2, TAR, CPIO, DEB, DMG, LZH, LZMA, LZMA2, PPMd, NSIS, RPM, UDF, Z. ..

  • Tạo: ZIP, 7-ZIP, EXE (SFX - tạo tự giải nén và lưu trữ chia)

  • Tạo hoặc trích xuất nhiều các tập tin zip từ cửa sổ trình duyệt.

  • Hỗ trợ kéo-và-thả để thêm và cập nhật lưu trữ được xây dựng trong trình duyệt file.

  • Chuyển đổi lưu trữ giữa các định dạng (toàn bộ hoặc một phần chuyển đổi từ bất kỳ định dạng zip ,7-zip hoặc exe).

  • Tạo nén sao lưu dữ liệu bằng cách sử dụng hộp kiểm tra trong Windows Explorer để chọn nhiều tập tin và thư mục.

  • Mã hóa AES-256 bit sao lưu dữ liệu an toàn.

  • Báo cáo cho thấy lịch sử của tập tin lưu trữ, các thông số được sử dụng và so sánh tỷ lệ nén, tốc độ, và kích cỡ.


Hải Yến


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn