SterJo StartUp Monitor Portable


Giới thiệu


SterJo StartUp Monitor Portable là phiên bản di động của SterJo StartUp Monitor, có thể liên tục theo dõi việc tạo và chỉnh sửa Registry khởi động và thông báo nếu có bất kỳ thay đổi nào.


SterJo StartUp Monitor Portable


Nếu ứng dụng bất kỳ cố gắng đặt Registry khởi động trên hệ thống của bạn, sau đó phần mềm sẽ hiển thị ứng dụng cùng với các thông tin sau: Section, Product Name, Product Description, Company, Version và Process Path.


Sử dụng thông tin hiển thị người dùng để có thể vô hiệu hoặc xóa các chương trình không mong muốn và ngăn chặn nó tự động chạy.


Một số tính năng chính:


- Hiển thị các thành phần khởi động cùng Windows.


- Vô hiệu các ứng dụng khởi động.


- Xóa ứng dụng không mong muốn từ khởi động Windows.


Yêu cầu:


- CPU: 1 GHz hoặc cao hơn.


- Ram: 512 MB ​​hoặc cao hơn.


- Ổ cứng trống: 3 MB.


Tuyết Mai


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn