Phân tích tài sản cá nhân


Giới thiệu


Bảng tính này cho phép bạn phân tích giá trị tài sản của bạn để giúp bạn xác định xem bạn đang làm thực hiện việc tích lũy tài sản cá nhân như thế nào và đã hợp lý chưa.


Phân tích tài sản cá nhân


Phù hợp với Microsoft Excel 2013.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn