OraclePasswordAuditor


Giới thiệu


OraclePasswordAuditor là phần mềm miễn phí để khôi phục hoặc kiểm tra mật khẩu Oracle. Oracle là một trong những cơ sở dữ liệu phổ biến nhất trên thế giới hiện nay được sử dụng bởi hầu hết các trang web và server.


OraclePasswordAuditor


Nếu bạn đã từng mất mật khẩu của cơ sở dữ liệu Oracle thì OraclePasswordAuditor có thể giúp bạn trong trường hợp này. Ngoài ra, nó còn có thể giúp kiểm tra cài đặt Server cơ sở dữ liệu Oracle trong môi trường doanh nghiệp bằng cách dò tìm mật khẩu yếu.


Các tính năng của OraclePasswordAuditor:


- Là phần mềm miễn phí để khôi phục hoặc kiểm tra mật khẩu Oracle.


- Rất hữu ích cho các nhà quản trị CNTT.


- Phương pháp khôi phục mật khẩu dựa vào từ điển.


- Tự động rò tìm tài khoản bị khóa, SID không hợp lệ và hoàn thành các tác vụ.


- Các thông số chi tiết như mật khẩu đã được kiểm tra, thời gian đã thực hiện được, thanh hiển trị quá trình thực hiện sẽ hiển thị trong quá trình kiểm tra.


- Tích hợp hỗ trợ cài đặt và gỡ bỏ cài đặt.


Tuyết Mai
Hướng dẫn


Cài đặt OraclePasswordAuditor:


OraclePasswordAuditor đi kèm với file Installer, do vậy bạn có thể cài đặt trên hệ thống để sử dụng thường xuyên. Quá trình cài đặt hết sức đơn giản chỉ cần Next -> Next -> Finish.


OraclePasswordAuditor


Nếu muốn gỡ bỏ chương trình bạn chỉ cần sử dụng chức năng Uninstaller.


Sau đây là các ảnh chụp màn hình của OraclePasswordAuditor:


Hiển thị mật khẩu Oracle đã được khôi phục:


OraclePasswordAuditor


OraclePasswordAuditor phát hiện ra các tài khoản bị khóa, SID không hợp lệ và hoàn thành các tác vụ.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn