Tuesday, July 2, 2013

Ngân sách chi tiêu doanh nghiệp


Giới thiệu


Đánh giá chi phí thực tế so với kế hoạch ngân sách hàng năm của bạn với mẫu này, trong đó bao gồm các biểu đồ và đồ thị của chênh lệch hàng tháng của bạn.


Ngân sách chi tiêu doanh nghiệp


Phù hợp với Microsoft Excel 2013.


0 comments:

Post a Comment

Bài Viết Liên Kết

Translate

VNCommerce Blog

Search TTV Network

Advertising

Support

Contact