Lập kế hoạch tính thuế cuối năm


Giới thiệu


Mẫu này được thiết kế để giúp các nhà phân tích tài chính dự án thuế thu nhập cá nhân của khách hàng vào cuối năm. Lập kế hoạch thuế cuối năm này có thể giúp khách hàng của bạn hiểu làm thế nào thay đổi trong luật thuế và những thay đổi trong cuộc sống cá nhân của họ, chẳng hạn như một đứa trẻ mới sinh hoặc vợ chồng ly dị, có thể ảnh hưởng đến thu nhập chịu thuế. Lưu ý rằng mẫu này có chứa Macro. Khi bạn tải về các mẫu, một hộp thoại có thể xuất hiện hỏi bạn có muốn để cho phép macro. Bấm Enable Macros để đảm bảo rằng các tính năng trong mẫu công việc này đúng cách.


Lập kế hoạch tính thuế cuối năm


Phù hợp với Microsoft Excel 2007, 2010, 2013.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn