FilExile


Giới thiệu


Windows File Protection là một chế độ trong hệ điều hành Windows nhằm ngăn chặn việc xoá các file hệ thống từ người sử dụng và phần mềm của hãng thứ ba, tuy nhiên một số Virus đã lợi dụng vào điều này để “ăn bám” vào hệ thống mà các phần mềm diệt virus dù có phát hiện cũng k thể triệt tiêu được, lúc này FilExile sẽ giúp đỡ bạn.


FilExile là một phần mềm giúp bạn xoá các file hệ thống có đuôi file như dll, ocx, và sys. Bạn chỉ việc chạy phần mềm, Browse đến file muốn xoá sau đó đánh dấu chọn vào phần Enable Logging cuối cùng nhấn Delete để hoàn tất.


FilExile


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn