Bảng điểm


Giới thiệu


Giáo viên cần chỉ đơn giản là thêm tên sinh viên, bài tập và điểm số để bắt đầu theo dõi. Excel sẽ tính toán tổng số điểm, tỷ lệ phần trăm cho bạn. Mẫu này có chứa macro, xác nhận bởi Microsoft. Để cho các mẫu hoạt động hoàn toàn, kích Enable Macros khi được tải về.


Bảng điểm


Phù hợp với Microsoft Excel 2013.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn